• Vstupní prohlídka po propuštění z porodnice
 • 14 dní: preventivní prohlídka a nasazení vitaminu D
 • 6 týdnů: preventivní prohlídka a ev. I. očkování proti rotavirům
 • 9 týdnů: I. očkování hexavakcina a ev. pneumokoky,II. očkování proti rotavirům
 • 3 měsíce: preventivní prohlídka, III. dávka rotavirů (očkovací látka Rotateq)
 • 4 měsíce: preventivní prohlídka a pokračování očkování hexavakcina,
                  pneumokoky (II. dávka)
 • 6 měsíců: preventivní prohlídka
 • 8 měsíců: preventivní prohlídka
 • 10 měsíců: preventivní prohlídka
 • 1 rok: preventivní prohlídka a očkování hexavakcínou III. dávka, ev. pneumokok
 • 13-15 měsíců: očkování spalničky, příušnice, zarděnky I. dávka
 • 18 měsíců: preventivní prohlídka
 • 3 roky: preventivní prohlídka
 • 5 let: preventivní prohlídka a očkování záškrt, tetanus,
          č. kašel, přeočkování spalničky, příušnice, zarděnky
 • 7 let: preventivní prohlídka
 • 9 let: preventivní prohlídka
 • 10 let: přeočkování záškrt, tetanus, č. kašel, dětská obrna
 • 11 let: preventivní prohlídka
 • 13 let: preventivní prohlídka a event. nepovinné očkování proti HPV
            /2. dávka za 6 měs./
 • 15 let: preventivní prohlídka
 • 17 let: preventivní prohlídka
 • 19 let: výstupní preventivní prohlídka
   

Ke každé preventivní prohlídce noste s sebou moč (od 3 let) a zdravotní a očkovací průkaz dítěte.

 

 

Preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.

 

Vstupní preventivní vyšetření a preventivní vyšetření dětí do 3 let

(vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
  2. interní vyšetření
  3. vyšetření psychomotorického vývoje - diagnostická rozvaha, - závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, výživové poradenství
  4. orientační vyšetření sluchu v 8 měsíci, 1. orientační vyšetření zraku 4-5 měsíc, kontrola smyslů opět v 18 měsících.

 

Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 19 let )

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku, včetně poruch barvocitu
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu

 

* První všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice.

* Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

Zubní preventivní prohlídky se dělají u dětí do 18 let dvakrát ročně (s odstupem 5 měsíců), přičemž první by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života

Preventivní prohlídku u gynekologa má dívka poprvé absolvovat v 15 letech a dále se gynekologická preventivní prohlídka provádí jednou ročně (resp. po uplynutí 11 měsíců)