Lékařský posudek pro MŠ/děts. tábor/plav.kojence 100,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500,- Kč
Přihláška do učebního oboru, SŠ, VŠ, 200,- Kč
Lékařské vyšetření pro sportovní průkaz + EKG 500,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro brigády 300,- Kč
Potvrzení o zdrav. stavu pro cesty do zahraničí 200,- Kč
Lékařská prohlídka na vlastní žádost 300,- Kč
Aplikace nepovinného očkování 100,- Kč
Aplikace náušnic ( Propíchnutí jehlou) 200,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně 1 páru náušniček) 500- Kč
Lékařský posudek pro držitele potrav. průkazu 300,- Kč
Lékařský posudek pro držitele svářečského průkazu 300,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200,- Kč
EKG (samotné) pro lékařský posudek pro organiz. sport 300,- Kč
Výpis formuláře pro úrazové pojištění 300,- Kč
Zbrojní pas 600,- Kč
Vyšetření na přítomnost streptokoka v krku 100,- Kč
Vypsání formuláře na lázně, ozdravný pobyt 200,- Kč