deti

dite

**** 9.6.2020 neordinujeme  - zástup Dr Kavalková, 

Aktuálně ordinační doba:

1) Nemocní : Ponděli + Středa + Pátek  do 12h.   

2) Poradny (útery a čtvrtek)  7.30 -14h,   + objed. dle domluvy

 

Ordinační hodiny

  Objednaní Nemocní

Poradna pro kojence

Prevence Nemocní
PO 7.00-8.00  8-11.00  11-12 (objednaní,administrativa)
13-15.00

15-16 (do 15 letí prázdniny

ÚT 7.00-8.00 8-11.00  12-14.00    
ST  -  -    15-16      (prevence)    -                 16 - 18.00     (nemocní)
ČT 7.00-8.00 8-10.00  11-14.00    
7.00-8.00 8-11.00  11-12.00    

 

Co dělat v karanténě

file:///C:/Users/Stana/Downloads/Co%20d%C4%9Blat%20v%20karant%C3%A9n%C4%9B_infoletak%20(1).pdf

Vážení a milí rodiče, pacienti,
Současná epidemiologická situace v České republice nás nutí přijmout určitá opatření k zajištění chodu ordinace, není v současné chvíli naše ordinace dostatečně vybavena ochrannými prostředky. Přesto se pokoušíme nadále udržet její chod v nouzovém režimu. Moc Vás všechny prosíme o spolupráci, tak abychom všichni současnou situaci zvládli .

1. Pacienti s příznaky infekce dýchacích cest by měli zůstat doma a kontaktovat nás telefonicky, další postup dle naše domluvy.

2. Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím telefonickém objednání. Čekárna bude z důvodu zamezení přenosu infekce uzamčena, objednaní pacienti budou vyšetřeni po předchozí telefonické domluvě – telefonní čísla : 491815150.

3) Preventivní prohlídky budou probíhat ve stávajícím režimu jak bylo domluveno předem.

4) Očkování není vhodné odkládat .


5) Pcienty s sups. COVID19: (horečka, kašel, dušnost)  po předchozí telefonické konzultaci  lze  domluvit/ odeslát  na  PCR vyš. na COVID19  v FN HK. 

7) EKG vyš. posune  na dobu po skončení nouzového stavu

 

Aktuální info_pokyny COVID19

Změna režimu chodu ordinace:

*** aktuálně ordinační doba:

1) Nemocní: Ponděli +Pátek  do 12h.  + po tel. konzultace

2) Poradny (utery a čtvrtek)  07.30 - 13/14h, 

3) Středa 15-18h pozvané  (nemocní  + objednán. dle domluvy)

 • Uzamčení čekárny a vpouštění pacientů předem objednaných po zazvonění
 • Pacienti vykazující příznaky respiračního onemocnění by měli svůj stav nejprve telefonicky konzultovat a v případě vpuštění být vybaveni rouškou před vstupem do ordinace ( dosud nemáme k dispozici). Nikdo neobjednaný by se do prostor ordinací neměl dostat.

Obecně, osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov by tito lidé měli mít nasazenu jednorázovou roušku. 

2/ Preventivní prohlídky dětí

Preventivní prohlídky  budou probíhat ve stávajícím režimu. Očkování není vhodné odkládat

  

Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

 1. A.Preventivní prohlídky :
 • Budou probíhat ve stávajícím režimu.
 • Očkování svých dětí neodkládejte.
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

 V čekárně

 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
 • Vydezinfikujte ruce v čekarně (dezinfekční roztok v čekarně)
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků.
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.

04

zář
Registrace

Do péče je nutné přihlásit dítě osobně jedním z rodičů. Pro pojišťovnu je nutné vyplnit a podepsat REGISTRAČNÍ LIST. U právě narozených dětí je možné miminko přihlásit do péče telefonicky a registrační list pro pojišťovnu vyplnit a podepsat při první návštěvě lékaře. Vaše bydliště není pro přijetí do péče rozhodující.

Základní péče je hrazena pro přihlášené a tím pádem pojištěné děti zdravotními pojišťovnami. Pojistné za děti je hrazeno státem. Je nutné provést pouze přihlášení dítěte k pojištění. Po narození mají děti ze zákona stejnou pojišťovnu jako jejich maminka. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami: VZP, ZP ministerstva vnitra,Vojenská ZP,Oborová ZP,Česká národní ZP, ZP Metal Aliance včetně Hutnické zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské ZP.

   

9.6.2020 neordinujeme  - zástup Dr Kavalková, -

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com