deti

dite

Aktuálně ordinační doba:

1) Nemocní : Ponděli 8-14h + Středa  16-18h+ Pátek  do 8- 12h.    Vše po tel. objed. a domluvě  (tel.: 491815150)

2) Poradny a očkov.  dle plánu

Dovolená:  20.7. -  31.7.2020  + 17.8. - 28.8.2020 - zástup: Dr. Kaválková

Akutní případy lze konzoltuvat na tel 776266650 (sms), dr. Albahri)

Ordinační hodiny

  Objednaní Nemocní

Poradna pro kojence

Prevence Nemocní
PO 7.00-8.00  8-11.00  11-12 (objednaní,administrativa)
13-15.00

15-16 (do 15 letí prázdniny

ÚT 7.00-8.00 8-11.00  12-14.00    
ST  -  -    15-16      (prevence)    -                 16 - 18.00     (nemocní)
ČT 7.00-8.00 8-10.00  11-14.00    
7.00-8.00 8-11.00  11-12.00    

Vážení a milí rodiče, pacienti,
Současná epidemiologická situace v České republice nás nutí přijmout určitá opatření k zajištění chodu ordinace. Moc Vás všechny prosíme o spolupráci, tak abychom všichni současnou situaci zvládli .

1. Pacienti s příznaky infekce dýchacích cest by měli kontaktovat nás telefonicky, další postup dle naše domluvy.

2. Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím telefonickém objednání. Čekárna bude z důvodu zamezení přenosu infekce uzamčena, objednaní pacienti budou vyšetřeni po předchozí telefonické domluvě – telefonní čísla : 491815150.

3) Preventivní prohlídky budou probíhat ve stávajícím režimu jak bylo domluveno předem.

4) Očkování není vhodné odkládat .

 5) EKG vyš. bude každý útery po tel. objednání

 

 

Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

  1. A.Preventivní prohlídky :
  • Budou probíhat ve stávajícím režimu.
  • Očkování svých dětí neodkládejte.

 V čekárně

  • Vydezinfikujte ruce v čekarně (dezinfekční roztok v čekarně)
  • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici
  • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
  • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
  • Smrkejte do jednorázových kapesníků.
  • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.

04

zář
Registrace

Do péče je nutné přihlásit dítě osobně jedním z rodičů. Pro pojišťovnu je nutné vyplnit a podepsat REGISTRAČNÍ LIST. U právě narozených dětí je možné miminko přihlásit do péče telefonicky a registrační list pro pojišťovnu vyplnit a podepsat při první návštěvě lékaře. Vaše bydliště není pro přijetí do péče rozhodující.

Základní péče je hrazena pro přihlášené a tím pádem pojištěné děti zdravotními pojišťovnami. Pojistné za děti je hrazeno státem. Je nutné provést pouze přihlášení dítěte k pojištění. Po narození mají děti ze zákona stejnou pojišťovnu jako jejich maminka. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami: VZP, ZP ministerstva vnitra,Vojenská ZP,Oborová ZP,Česká národní ZP, ZP Metal Aliance včetně Hutnické zdravotní pojišťovny a Revírní bratrské ZP.

   

Dovolená:  20.7. -  31.7.2020  + 17.8. - 28.8.2020 - Zástup: Dr. Kaválková

Akutní případy lze konzoltuvat na tel 776266650 (sms), dr. Albahri)

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com