Očkování - změny v očkování v r. 2018, informace a upozornění pro rodiče

  1. základní očkování hexavalentní očkovací látkou (proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a proti přenosné dětské obrně) se změnilo ze schématu 3+1 na 2+1 (2 dávky podané v intervalu dvou měsíců mezi první a druhou dávkou (ve 2. a 4 měsíci věku), a třetí dávka podaná mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte (alespoň 6 měsíců od 2. dávky)). U nedonošených dětí se nic nemění - základní očkování hexavalentní očkovací látkou se provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky, tedy schéma 3+1.
  2. očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR vakcína – Priorix, Priorix tetra) je možno zahájit již od 13. měsíce věku, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte. Druhá dávka se posunuje od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku věku dítěte. Tímto doporučením se však řídíme v naší ordinaci již 3. rokem.
  3. od ledna 2018 hradí pojišťovny nepovinné očkování proti HPV infekci u chlapců za stejných podmínek jako u děvčat. Podmínkou úplného nebo částečného hrazení od pojišťoven je skutečnost, že chlapci musí mít v příslušném kalendářním roce 13 let a nebudou starší 14 let. V uvedeném věku musí být naočkováni alespoň první dávkou. Týká se tedy i chlapců, kteří již měli 13-letou preventivní prohlídku v roce 2017 a v roce 2018 ještě nedosáhli 14 let !
  4. Z důvodu dlouhodobého výpadku vakcíny proti tetanu, černému kašli, diftérii a přenosné obrně (vakcína Boostrix-polio) v České republice v roce 2017 se významně narušila organizace tohoto očkování v ordinaci. Sice se snažíme aplikaci dohledat při průběžných kontrolách, ale přesto prosím rodiče o kontrolu podání tohoto očkování v očkovacím průkazu u dětí 10-11 letých (vakcína Boostrix - polio). V případě chybění aplikace se domluvte se sestřičkou na jejím doplnění.

Příspěvky VZP a ostatních pojišťoven na očkování v roce 2018

Přehled příspěvků VZP a ostatních pojišťoven na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, najdete na této webové adrese:  

http://www.avenier.cz/cz/prispevky

Na uvedené stránce naleznete také v odkazech jednotlivých zdravotních pojištoven aktuální znění podmínek čerpání příspěvků na očkování.  

2065465 ockvoani

Pediacel

Nimenrix

Cervarix - HPV

Silgard - HPV  

Fsme 0,5 -klíšťová encefalitida

Fsme 0,25 - klíšťová encefaltida

Encepur - klíšťová encefalitida

Havrix 720 - hepatitis A

Twinrix paediatric - hepatitis A a B

Twinrix adult - hepatitis A a B

Menjugate - meningokok C

NeisVacC - meningokok C

Menveo - meningokok A,C, W, Y

Prevenar 13 - pneumokok

Synflorix - penumokok

Rotarix - rotavir

Rotateq - rotavir

Priorix tetra - zarděnky, spalničky, příušnice, plané neštovice

Varilrix - plané neštovice

Vaxigrip - chřipka